Korozja może być bardzo poważnym problemem. Metal wystawiony na działanie wody i powietrza potrafi bardzo szybko korodować, a przez to traci swoja główną cechę, czyli wytrzymałość. Przez korozję metal staje się kruchy, co w niektórych sytuacjach może stwarzać bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Właśnie dlatego stosuje się zabezpieczenia antykorozyjne. Jednym z takich zabezpieczeń jest lakierowanie proszkowe, które oprócz nadania estetycznego wyglądu metalowym elementom, zapewnia im także odpowiednią ochronę przed korozją.

Czym jest malowanie proszkowe?

W odróżnieniu od tradycyjnej metody malowania na mokro, lakierowanie proszkowe wyklucza używanie jakiejkolwiek płynnej farby. Do lakierowania proszkowego wykorzystywana jest specjalna farba w formie proszku, która posiada bardzo specyficzne właściwości fizyczne i chemiczne. Na samym początku element, który ma zostać pomalowany, jest bardzo dokładnie oczyszczony i przygotowany do lakierowania. To bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na to, jak mocno farba przylgnie do malowanego elementu. Najczęściej stosuje się czyszczenie mechaniczne i chemiczne – połączenie tych dwóch technik pozwala osiągnąć najlepsze efekty. Element gotowy do lakierowania umieszcza się w specjalnej kabinie. Tam jest on malowany z wykorzystaniem natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Dzięki temu drobinki farby na stałe przywierają do metalowych elementów. Końcowym etapem malowania proszkowego jest utwardzenie farby poprzez wypalanie elementu w specjalnym piecu lakierniczym. Farba proszkowa zostaje w ten sposób stopiona i zmienia się w jednolitą warstwę odporną na różne czynniki zewnętrzne.

Malowanie proszkowe a ochrona przed korozją

Dlaczego jednak malowanie proszkowe jest tak skutecznym zabezpieczeniem przed korozją? Wpływ na to ma przede wszystkim specjalny skład chemiczny farb proszkowych. Ochrona malowanej powierzchni przed korozją to efekt trzystopniowego procesu. Przede wszystkim warstwa farby spełnia funkcję materiału izolacyjnego i blokuje dostęp tlenu i wody do podłoża metalowego, tym samym zapobiega reakcji katodowej. Kolejny stopień to zapobieganie reakcji anodowej poprzez zastosowanie farb z dużą zawartością przewodzących pigmentów, jak na przykład pył cynkowy. Uniemożliwia się w ten sposób powstawanie jonów żelazowych powodujących korozję pod powłoką malarską. Trzecim etapem, który powoduje, że malowanie proszkowe jest skuteczną ochroną antykorozyjną, jest blokada przepływu ładunków elektrycznych poprzez zastosowanie farb o wysokiej odporności i szczelności, czyli takich, które nie mają aktywnych pigmentów antykorozyjnych w swoim składzie. O antykorozyjnych właściwościach malowania proszkowego decyduje również sposób nakładania farby. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, nakładany pistoletem proszek naładowany jest ładunkami elektrostatycznymi, dlatego szczelnie przywiera do powierzchni i tworzy nieprzepuszczalną powłokę, która doskonale zabezpiecza malowany element przed rdzą i korozją.

Kategorie: Blog

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *