Jedną z najnowocześniejszych metod lakierniczych jest obecnie malowanie proszkowe. Ma ono przede wszystkim na celu zabezpieczenie powierzchni przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprawę jej estetyki. Zaletą metody jest większa trwałość i gładkość wykonania oraz funkcjonalność. W procesie wykorzystywane są specjalistyczne farby proszkowe. Czy zastosowanie malowania proszkowego jest bezpieczne dla środowiska?

Na czym polega metoda?

Malowanie proszkowe nazywane jest często malowaniem na sucho, ponieważ nie używa się podczas niego wody. Metoda polega na nanoszeniu farby w formie proszku na metalowe elementy. Przed malowaniem przedmiot należy dokładnie oczyścić, by zapewnić odpowiednią przyczepność. Najlepsze efekty otrzymuje się poprzez płukanie wstępne, a następnie obróbkę chemiczną i płukanie wodą demineralizowaną. Dzięki temu elementy metalowe zostają odtłuszczone i pozbawione zanieczyszczeń oraz zabezpieczone przed korozją.  W kolejnym etapie na przygotowaną powierzchnię nakładana jest farba w proszku, o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych. Do nałożenia farby wykorzystuje się metodę natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Element metalowy zostaje uziemiony, a naładowany elektrostatycznie proszek przyczepia się do jego powierzchni. W ostatnim etapie lakierowany element pokryty proszkiem umieszcza się w piecu lakierniczym – powłoka ulega stopieniu, a następnie utwardzeniu.

Malowanie proszkowe a ekologia

Proces malowania proszkowego można uznać za ekologiczny z kilku powodów. Po pierwsze w procesie wykorzystywane są proszkowe farby, które w swoim składzie nie posiadają substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka – przede wszystkim nie zawierają niebezpiecznych rozpuszczalników. Posiadają one natomiast odpowiednie atesty, które gwarantują bezpieczeństwo mimo ich kontaktu z żywnością i wodą pitną. Podczas malowania proszkowego w profesjonalnych kabinach, nie dochodzi do uwalniania lotnych związków, co zapobiega zanieczyszczeniu powietrza. Zastosowanie kabin pozwala na dokładne wykorzystanie wszystkich drobinek farby proszkowej, które nie przyczepiły się do malowanego przedmiotu, a które nadają się do ponownej aplikacji. Oznacza to, że malarnia proszkowa nie generuje szkodliwych odpadów i ścieków. Ani proces aplikacji farb, ani proces ich utwardzania czy suszenia nie wiąże się także z ulatnianiem do środowiska naturalnego związków organicznych. Na ekologiczne postrzeganie malarni proszkowych wpływa brak zużycia wody oraz niższy poziom zużycia energii. Średnio jedna warstwa farby proszkowej odpowiada trzem warstwom farby tradycyjnej. Technologie wykorzystywane przez malarnie proszkowe pozwalają obniżyć aż o 50% emisję gazów cieplarnianych.

Kategorie: Blog

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *