malowanie

Najważniejsze etapy malowania proszkowego

Malowanie proszkowe to popularna metoda nakładania farby w proszku na różne konstrukcje oraz elementy, wykonane głównie z metalu. Innowacyjność technologii polega na nanoszeniu farby w formie proszku posiadającego odpowiednie fizykochemiczne właściwości, dlatego powierzchnie te muszą być przewodzące. Warstwa farby utrzymuje się na powierzchni dzięki działaniu sił elektrostatycznych. Jak wyglądają poszczególne etapy procesu? (więcej…)